De afgelopen maanden ben ik meerdere malen op pad geweest
om foto's te maken voor de Leeuwarder Courant. 
Op veler verzoek plaats ik de gemaakte foto's nu ook online. 
Het gaat om de volgende evenementen: 

Friese Kampioenschappen
CH Rijs
CH Buitenpost
Hynstedagen Garijp
Outdoor Warga
Heamiel Concours Bolsward
CH Gorredijk
CH Sneek
CH Joure

Alle gemaakte foto's zijn te bekijken/bestellen via: www.oypo.nl/ikzaghet

Foto's diverse evenementen staan online